Katalog graditeljskog nasleđa Rumenke


Katalog graditeljskog nasleđa Rumenke predstavlja jedinstven prikaz arheoloških nalazišta, starih karata mesta i lokaliteta ali pre svega graditeljskog nasleđa na prostoru današnje Rumenke. Katalog je nastao kao plod međuinstitucionalne saradnje dve ustanove kulture Kulturnog centra „Rumenka“ i Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada.

[URIS id=1144]

Jedinstvenim, afirmativnim prikazom graditeljskog nasleđa od sakralnog, preko objekata pod prethodnom zaštitom do javnih spomenika i objekata od važnosti za mesto i žitelje, ovim projektom napravljen je značajan iskorak u odnosu prema materijalnom nasleđu i kulturi sećanja jednog lokaliteta. Istovremeno, perom istoričara, arheologa i ostalih saradnika na projektu ispričana je priča o korenima, razvoju i nestajanju graditeljstva koje baštinimo, te je od posebne važnosti sačuvati ga i osvestiti kolika je čarolija i bogatstvo posedovati takav dar prethodnika.

Katalog graditeljskog nasleđa Rumenke nastao je sa željom da se čarolija njene materijalne baštine sabere, objedini i sačuva te kao takva predstavi našoj i stranoj publici, s obzirom na to da je, pored kulturnog, ona važan deo turističke ponude Grada Novog Sada, posebno u svetlu predstojeće 2022. godine u kojoj Novi Sad, a time i Rumenka kao njegov važan deo, slovi za Evropsku prestonicu kulture.

S tim u vezi, katalog će biti preveden na engleski jezik a promocija, štampa publikacije i izložba foto-dokumentacije planirana je za period kada epidemiološke mere to dozvole.