Projekat Culture Up – decentralizacija kulture na evropskom nivou


Podizanje kapaciteta kulturnih ustanova van centra grada i u ruralnim sredinama, glavni je cilj projekta Culture Up koji okuplja devet predstavnika iz pet različitih zemalja i u okviru kog je održan prvi onlajn sastanak na kom je svako od partnera projekta predstavio svoju organizaciju i ulogu koju ima na projektu.

Glavna ideja je podizanje kapaciteta na osnovu primera najboljih praksi i prenosa iskustva, znanja i know-how putem umrežavanja na evropskom nivou između institucija kulture, organizacija civilnog društva i lokalnih predstavnika vlasti koji rade u oblasti kulture u ruralnim i perifernim oblastima.

Novi Sad na projektu Culture Up pored Fondacije „Novi Sad 2021 – Evropska prestonica kulture“ predstavlja i Kulturna stanica Rumenka, a ostali partneri na projektu su iz četiri zemlje – Danska, Irska, Finska, Holandija:  Provincie Fryslan (Holandija), Galway County Council (Irska), Stichting Keunstwurk (Holandija), Sastamala Community College (Finska), Tampere Art Museum (Finska), Kulturskole (Danska), kao i Ringkøbing Skjern Kommune (Danska) koji su nosioci projekta.

Koristeći različita iskustva, strategije, znanje i perspektive sa umetničkog, kulturnog, institucionalnog i nivoa lokalnih vlasti, svi partneri će raditi na razmeni i razvoju strategije sa evropskim partnerima i vrednostima. Cilj je postavljanje aktivnog plana koji će funkcionisati kao novi model za učenje i katalist za održiv razvoj kulture u neurbanim sredinama.

Ideja je da zaposleni u kulturnim organizacijama i centrima iz ovih pet zemalja putuju, posećuju druge kulturne ustanove i centre i međusobno razmenjuju znanje i primere dobre prakse sa svojim kolegama iz drugih gradova.

Aktivnosti projekta biće sprovedene u skladu sa epidemiološkim merama za borbu sa pandemijom koronavirusa.