FLAMENKO kroz reč i igru


„Flamenko kroz reč i igru“ performans biće održan 17. novembra u 18.00 časova u Kulturnoj stanici Rumenka.

FLAMENKO kroz reč i igru izvodjenja, “LA SED GITANA” perfomans. Umetnost – to je odgovor čoveka na činjenicu da je živ. Umetnost flamenka je jedna mogućnost, jedan način da se da odgovor na život, da se on izrazi. To je način na koji se čovek suočava sa egzistencijom, pamteći iskustva kojima hrani ono što zovemo nasleđem. Tako umetnost flamenka obuhvata i izraz onog nasleđenog, prareči i prapokrete, koje umetnik flamenka „budi u poslednjim odajama krvi“. Takođe, obuhvata i izraz onog što je individualno, što je lično u duši, stavovima i mišljenju pojedinca.