Ambijent za štucanje


Izložba Ambijent za štucanje“ biće prikazana od 24. do 29. septembra u 19 časova u Kulturnoj stanici Rumenka.

Projekat Ambijent za štucanje“ obuhvata rad u više medija, a svaki rad, odgovarajuću varijaciju u vizuelnoj prezentaciji. Radovi se mogu analizirati kroz segment naracije i segment forme koja određuje tu naraciju, ali određuje i integritet rada.

Korišćenjem kombinacija transparentnog i punih, neprozirnih formi ističe se ambijentalnost radova i narativni deo kompozicija dobija mogućnost da bude deo, ne samo prostora koji mu određuje forma rada, već i celokupnog prostora u kome je rad izložen.

Figura, kao osnovni element u svim radovima, se multiplicira i kreira kompozicije koje se oslanjaju na repeticiju kao osnovni princip komponovanja.

Ove živahne igre punog i praznog, otvorenog i zatvorenog, prozirnog i neprozirnog okupiraju prostor i pozivaju na uključenje. Svaki rad drugačija je verzija skrovišta za strukturalne forme u kojima se iskazuju dva pristupa u njihovom prikazivanju. U prvom se one gomilaju i umnožavaju, a u drugom uživaju u redu i tačnosti svoje pojave.

Projekat je potrebno realizovati u izlagačkom ili alternativnom prostoru. Bitna karakteristika radova je to što se mogu prilagoditi različitim prostorima i u svakom novom prostoru otvara se nova mogućnost komunikacije. Takođe, sistem prezentacije i položaja radova u prostoru je fleksibilan.